تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراض کشاورزان کوت عبدالله احواز پایتخت به افزایش ده برابری آب بهای نخلستان‌ها

اعتراض کشاورزان کوت عبدالله احواز پایتخت به افزایش ده برابری آب بهای نخلستان‌ها

جمعی از کشاورزان نخیلات کوت عبدالله احواز پایتخت با نوشتن نامه ای نسبت به افزایش آب‌بها نخلستانها از سازمان آب و برق احواز پایتخت به (استاندار) نماینده و حاکم نظامی دزد وفاسد نظام اشغالگر ایران شکایت کردند.
سازمان آب‌وبرق در سال قبل بابت هر هکتار آب‌بها نخلستان‌های کشاورزان کوت عبدالله ۵۳ هزار تومان از کشاورزان دریافت می‌کرد و امسال آن را به ۵۵۰ هزار تومان افزایش داده است.

شکایت از کی ونزد کی ؟ شریک دزد و رفیق قافله

نماینده و حاکم نظامی رژیم اشغالگر ایران( استاندار) دشمن ملت عرب احواز اشغالی خود غرق در دزدی وفساد و رشوه است.
۳۰ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This