تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کودکان سرزمین << نفت>> و<< گاز >> المحمره احواز اشغالی

کودکان سرزمین << نفت>> و<< گاز >> المحمره احواز اشغالی

كودكان سرزمين << نفت>> و <<گاز>> المحمره احواز اشغالی بجاى بازى يا مشغول درس خواندن باشند، از فقر مجبورند کار کنند


<< نظام اشغالگر ایران ثروت فرزندان وطنم احواز اشغالی را به تاراج برده وبه شبه نظامیان تروریستی مورد حمایتش مى دهد >>.
۳ ژانویه ۲۰۲۱


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply