دیدگاه‌ها

آبی کە بە سوراخ مورچگان رفت

تا قبل از مشروطە، ایران جعلی کنونی، ممالک محروسە بودە و تمام دروغ پردازیهای ایران اشغالگر، از یکصد سال اخیر به این سو است.

با هیچ سیاقی نمیتوان ملتهایی را کە تاریخ و فرهنگ غنی تری از تاریخ و فرهنگ ساختگی فارسی دارند ذوب کرد. بقول دانایان برای همیشە نتوان برخلاف جریان آب شنا کرد.

شادی صدر و بسیاری از زنان درون جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران کنونی وجدان بیدار جامعە بی وجدان ایران اشغالگر است.

مشکل ایرانیان (سلطنت طلبان و ملی گرایان و پان فارسها و…) این است کە بە تاریخ و فرهنگ خود ناآشنا، حدود و ثغور خود را نمی شناسند و از نظر انان تاریخ حقیقی آن است کە در کتب درسی در مدارس و حتی دانشگاه‌ها تدریس میشود و یا تاریخ نویسان حکومتی بصورت سفارشی می نویسند. اما واقعیت چیز دیگریست.

اخیرا خانم شادی صدر در یکی مصاحبەهایشان با BBCفارسی بە واقعیت بزرگی اشارە نمودە کە همانند آب ریختن بە سوراخ مورچگان است. خانم صدر گفتە بود، عربها نوروز را جشن نمیگیرند و این موضوع اگرچە سادە اما در معنای حقوقی میتواند داعیە ایران گرایانی کە ایران را یک ملت می‌پندارند زیر سوال ببرد. چون ایرانیان با بکارگیری ملت ایران بجای ملتهای ایران، نه فقط در صدد انکار هویت ملتهای غیرفارس تحت اشغال خود هستند بلکه درصدد انکار وجود مستقل این ممالک هستند.

خانم شادی صدر از این نکتە غافل نبوده کە ماهیت و منشا نوروز در تاریخ و فرهنگ کهن عرب الاحواز اشغالی، یک امر مستهجن و نامأنوس است. اعیاد عرب الاحواز اشغالی، اعیاد مذهبی اسلامی هستند مانند عید فطر و یا عید قربان که ریشه در سنت ابراهیم(ع) نبی بزرگ الهی دارد.
یعنی چندصد سال پیش از ظهور موسی (ع).


فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا