Home / جغرافياي ايران جعلي / اتفاق عجیبی در جنوب جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران در حال رخ دادن است

اتفاق عجیبی در جنوب جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران در حال رخ دادن است

هر چند دقیقه یک بار یک هواپیمای KC-135T آمریکایی از عراق وارد مرز هوایی جغرافیای جعلی موسوم به ایران میشود، و پس از چند دقیقه از رادار حذف میشود.
هیچ کدام آنها هم CallSign ندارند، و قاعدتاً ورود آنها قانونی نیست.
آخرین آنها چند دقیقه پیش تا نزدیکی بندر معشور در دولت احواز اشغالی رسید و بعد از رادار غیب شد.

قاعدتاً این نوع هواپیماها باید تانکر سوخت‌رسان هوایی باشند.

https://www.flightradar24.com/267a8bc0

About Admin

Leave a Reply