الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههحقوق بشردیدگاه‌هاملل تحت ستمگزارش ها

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”در حمایت از تظاهرات اعتراضی بر علیه رژیم تروریست “ایران”

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”در حمایت از تظاهرات اعتراضی بر علیه رژیم تروریست “ایران”

در روزهای اخیر تظاهرات اعتراضی گسترده در شهر های مختلف علیه رژیم تروریست “ایران ” برگزار شد. رژیم اشغالگر “ایران” با زیر پاگذاشتن ساده ترین حقوق مدنی و انسانی ملت فارس ونادیده گرفتن حقوق بیش از 70% ساکنین جغرافیای موسوم به ایران که از ملتهای غیر فارس است . با چپاول ملل تحت اشغال سرمایه هنگفتی تصا حب کرده و به جای تامین نیازهای ملل این سرمایه باد آورده را برای توسعه حوزه اشغالی خود در عراق، سوریه ، لبنان، یمن ، بحرین ، سودان، آزربایچان شمالی و غیره هزینه کرده و ملل تحت اشغال را به خاک سیاه نشانده است . ملل تحت اشغال که با فقر و گرسنگی گریبانگیر هستند در اعتراض به این چپاول به خیابانها ریخته وبا تظا هرات اعتراض خود را به رژیم اشغالگر نشان دادند .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با حمایت از تظاهرات اعتراضی بر حق و مسلم این ملل ، بر خورد وحشیانه رژیم اشغالگر “ایران” را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیر شده گان می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای حمایت از تظاهرات اعتراضی و بسط و گسترش آن ، تمامی ملل تحت اشغال را به تظاهرات خیابانی علیه رژیم تروریست “ایران” دعوت می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای مقابله با فریبکاران ایرانگرا که با وعده های دروغین سعی در به انحراف کشاندن مبارزات ملل را دارند ملل تحت اشغال را به هوشیاری هر په بیشتر دعوت کرده و اعلام می کند که هر ذهنیتی که بخواهد “ایران” را به هر نوع ممکن بر این ملل تحمیل می کند دشمن این ملل هست و مسیر اعتراضات ما باید دفع کامل اشغال باشد .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با تاکید بر لزوم همکاری گسترده ملل تحت اشغال علیه رژیم اشغالگر فارس تاکید می کند که تظاهرات ملل باید با ماهیت و شعارهای مللی و زبان مللی این ملل برگزار و استقلال حرکت خود را حفظ کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” موکدا اعلام می کند که هیچ آلترناتیوی بنام ایران را در هر رنگ و ماهیتی که باشد نمی پذیرد و تا آزادی کامل این ملل از اشغال “ایران ” مبارزه می کند.

َ
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” 30 دسامبر 2017

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا