نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

واکسن و امکانات پزشکی انگلیسی برای مسئولان نظام فاسد خوب است ولی برای مردم خوب نیست

واکسن و امکانات پزشکی انگلیسی برای مسئولان نظام فاسد و دروغ گو خوب است ولی برای مردم که خامنه ای خائن برای نسل کشی کمر همت بسته خوب نیست اما برای مردم ستم دیده بد است ?

خوب نگاه کنید امام جمعه فاسد الاحواز اشغالی که خامنه ائ خائن انتخاب کرده برای درمان به انگلیس رفته ،فرزند خود خامنه ای دجال همسر روح الله خمینی ،همسر هاشمی رفسنجانی وچندین تن از مزدوران نظام تروریستی به سیستم درمانی انگلیس اعتماد دارند ولی وقتی نوبت به مردم ستم دیده میرست خامنه ای خائن فرمان مرگ تدریجی یک ملت را صادر میکند


کاظم میاحی

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

‏http://WWW.ALAHWAZ.COM

‏https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل