الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههملل تحت ستمگزارش ها

تظاهرات های مداوم در پایتخت احواز

تظاهرات های مداوم در پایتخت احواز
احوازیها شعار مرگ  بر دیکتاتور میدهند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا