نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تخریب منازل کپری سیل زدگان بلوچ

تخریب منازل کپری سیل‌زدگان زرآباد توسط دادستانی کنارک و بازداشت سه شهروند بلوچ
صبح روز ۳ بهمن ماه ۹۹،

دادستانی کنارک با همکاری ماموران مزدور انتظامی، منازل کپری سیل‌زدگان بلوچ در شهرک جُهلو بخش زرآباد شهرستان کنارک را با خاک یکسان کرده و سه شهروند بلوچ که مانع این کار شده بودند را ماموران امنیتی با ضرب و شتم بازداشت کرده و با خود بردند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل