نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

آب شرب روستاهاى مسير الله اكبر دشت ميسان در احواز اشغالی قطع شد

براساس خبرهاى رسيده؛ آب شرب روستاهای سیدعباس، حلاف حسن، صگورفریح و آلبوصیاد واقع در حاشیه رودخانه كرخه مسير الله اكبر دشت ميسان به مدت سه روز متوالی قطع شده است.
اهالی اين روستاها براى تامین آب شرب ناگزیر هستند از آب رود کرخه در محدوده شهر حمیدیه استفاده كنند.

آب اين رود كه فقط براى كشاورزى و دام استفاده مى شد، مردم اين روستاها مجبور شدند براى آب شرب نيز استفاده كنند!

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل