تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / رئیس ستاد ارتش اسپانیا مجبور به استعفا شد

رئیس ستاد ارتش اسپانیا مجبور به استعفا شد

كاظم مياحى

ژنرال میگوئل آنخل ویلارویا به دلیل اینکه خارج از نوبت و با استفاده از رانت از واکسن کرونا برای خود استفاده کرده و این موضوع سبب واکنش های شدید اجتماعی در اسپانیا شده بود مجبور به استعفا شد


مقایسه کنید با مزدوران خامنه اى خائن سرداران تروريستى و امیران فاسد در نیروهای مسلح که هر کاری می خواهند می کنند و هیچ گاه جوابگو نیز نخواهند شد


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

‏http://WWW.ALAHWAZ.COM

‏https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This