الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههملل تحت ستمگزارش ها

تظاهرات 2017 تظاهرات های مداوم در احواز

تظاهرات 2017 تظاهرات های مداوم در احواز
احوازیها شعار مرگ  بر دیکتاتور میدهند

ما جمهوری اسلامی را نمی خواهیم. از ملاها خسته شدیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا