الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههملل تحت ستمگزارش ها

درگیری های شدید میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در پایتخت اهواز

درگیری های شدید میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در پایتخت اهواز

تظاهرات های مداوم در پایتخت احواز
احوازیها شعار مرگ  بر دیکتاتور میدهند

ما جمهوری اسلامی را نمی خواهیم. از ملاها خسته شدیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا