Home / گزارش ها / الاحواز / توهين شهردار احواز پایتخت به ملت شریف عرب

توهين شهردار احواز پایتخت به ملت شریف عرب

از مديران نژادپرست غيربومى همانند شهردار شاعرى و مديران پروازى چيزى بجز توهين عايد ملت عرب الاحواز اشغالی نشده است.
سوء مدیریت حاکم بر این سرزمین اشغال شده توسط ایران اشغالگر طی این مدت نیز مورد تائید همگان است. با این اوصاف شاعری شهردار فاسد و نالایق احواز پایتخت انجام کارهای بی کیفیت را عرب بازی قلمداد میکند.

موسی شاعری در دوره سوم شورای شهر با مدرک دیپلم و معدل ۱۰/۲۳ با إعمال نفوذ فلاحی مقدم عضو شورای شهر بعنوان معاون امور اجتماعی به بدنه شهرداری تحمیل شد. وی در دوره تصدی و اشغال این معاونت تنها هنرش برگزاری مراسم سوگواری تحت عنوان بین الحرمین با صرف میلیاردها تومان در بلوار ساحلی شهر بود. حال اینکه وظیفه معاونت امور اجتماعی آموزش و ارتقاء شهروندی، آسیب شناسی مناطق حاشیه و کم برخودار شهر و سعی در ارتقاء سطح كيفیت زندگی آنها و غیره است که او در حوزه تخصصی معاونت مذکور هیچ عملکرد قابل ذکری انجام ندارد.
متاسفانه وی و صدها غیر بومی بی لیاقت نژادپرست دیگر، بدون هیچ سواد و تخصصی و صرفا با پشتیبانی مراکز قدرت در احواز اشغالی و حمایت نهادهای ترور و امنیتی به بدنه مدیریت سرزمین اشغال شده احواز تحمیل شده اند و چند دهه است که کل این خطه عربی با کلیه امکانات و منابعش جولانگاه این افراد بی فرهنگ شده و نتیجه عملکرد آنها اظهر مِن الشمس است.

این نژادپرست نه در قد و قواره یک کلان شهر مثل احواز پایتخت است بلکه یک پست ساده هم برایش زیاد است، اما فلسفه گماشتن چنین افرادی در پست های کلیدی تامین منافع و واگذاری امتیازات به مافیاهای قدرت در شهر و حلقه به گوش بودن آنهاست.
تمامی آمارها نشان میدهند که در بهترین حالت از پست های کلیدی فقط ۵ درصد دست نیروهای عرب بومی است و ۹۵ درصد بقیه همگی‌ از قماش شاعری هستند. پس وضعیت اسفناک الاحواز اشغالی در تمامی حوزه ها (آب، فاضلاب، محیط زیست، بیکاری، فساد، اختلاس و ارتشاء و غيره چیزی جز “ل – ر بازی” نسيت.

شاعري و امثال او با مهاجرت به این خطه اشغال شده عربی نه تنها فرصت ها را از جوانان و مردم شریف گرفته بلکه نمکدان می‌شکنند و نمک بر زخم‌های ملت بزرگ عرب الاحواز می‌پاشند.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply