تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / توافق هسته‌ای دوره اوباما مانع ساخت سلاح هسته‌ای در ایران اشغالگر نمی شد!

توافق هسته‌ای دوره اوباما مانع ساخت سلاح هسته‌ای در ایران اشغالگر نمی شد!

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ارتشبد آویو کوخاوی، طی سخنانی در موسسه INSS اظهار داشت:
اگر توافق هسته ای سال ٢٠١۵ تحقق می یافت، ایران اشغالگر سرانجام می توانست به مرحله ساختن بمب پیش برود زیرا آن توافق شامل محدودیت ها و نظارتی نبود که مانع آن شود.

من می خواهم موضع خود را روشن کنم – بازگشت به توافق هسته ای سال 2015 و حتی اگر توافق بهتری هم حاصل شود، از نظر عملیاتی و استراتژیک بد خواهد بود.

من به ارتش اسرائیل دستور دادم تا علاوه بر برنامه های موجود، برنامه های عملیاتی دیگری را نیز آماده کند. ما در حال کار بر روی این برنامه ها هستیم و آنها را طی سال آینده توسعه خواهیم داد. البته کسی که باید در مورد آنها تصمیم بگیرد رده سیاسی است، اما برنامه ها باید روی میز تمرین شده و آماده اجرا باشند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This