تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / آزمون استخدامی پتروشیمی بندر خور موسی احواز اشغالی به نام بومی ها به کام غیر بومی ها

آزمون استخدامی پتروشیمی بندر خور موسی احواز اشغالی به نام بومی ها به کام غیر بومی ها

نظام اشغالگر ایران بعد از به کارگیری افراد غیربومی در بعضی از شرکت‌های پتروشیمی در احواز اشغالی، به تازگی شرکت پتروشیمی بندر خور موسی احواز اشغالی نیز با وجود اعتراضات مکرر مردم عرب احواز اشغالی به آمار بالای بیکاری و مشکلات معیشتی در شهرهایشان، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرده و ثبت‌نام متقاضیان را از فالت مرکزی جغرافیای جعلی موسوم به ایران مجاز دانسته و در اقدامی محل برگزاری را علاوه بر تهران و بندر خور موسی ، در شیراز فلات مرکزی جغرافیای سیاسی موسوم به ایران نیز اعلام کرده است.

مسئولین نظام اشغالگر ایران در این شرکت نیز در پاسخ به اعتراضات، بعضی از به اصطلاح نماینده ملت عرب احواز اشغالی در مجلس ارتجاع نظام اشغالگر ایران به روند برگزاری آزمون، سهمیه‌ای را به جوانان شهر بندر خور موسی احواز اشغالی در این آزمون اختصاص داده‌اند، سهمیه‌ای که طبق بررسی‌‌های انجام شده، تاثیر آنچنانی بر شانس فرزندان عرب احواز اشغالی در پذیرش نخواهد شد، این در حالی است که بنا براعلام مسئول برگزاری آزمون استخدامی، تاکنون ۱۷ هزار نفر متقاضی از سراسر جغرافیای جعلی موسوم به ایران برای تنها ۳۵۰ شغل مورد نظر ثبت نام کرده اند.

سهم جوانان فارغ التحصیل بیکار عرب احواز اشغالی
درد، زخم، حسرت، ایستاده باخشم، خودکشی و مهاجرت اجباری است.

امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
02/02/2021

 


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply