نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

ترور هموطن احوازی توسط مزدوران رژیم ایران اشغالگر

مزدوران رژیم اشغالگر ایران صبح دوشنبه گذشته شهروند جوان احوازی، محمد الزرقانی را در حومه الزرقان ترور کردند.

شاهدان عیانی افزودند که نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران گلوله های واقعی را به سمت محمد که فقط 25 سال دارد و مجرد شلیک کردند، وی به دلیل اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه مزدوران رژیم اشغالگر ایران وسیاستهای اشغالگرانه آن، علیه هموطنان احوازی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

منابع ما گزارش دادند که عملیات هدف قرار دادن هموطنان در الاحواز توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر جدید نیست و آنها در چارچوب برنامه های امنیتی جامع است که مقامات رژیم اشغالگر در الاحواز دنبال می کنند. آنها سیاست حداکثر فشار را بر ملت عرب الاحواز، مکانیسم های قضاوت، شکنجه، تهدید و ترور برای کنترل کامل تمام مفاهیم اين ملت را اعمال می کنند.

ما، مرکز حقوق بشر احوازی (ACHR)، ابراز نگرانى ميكنيم، در حالی که ملت عرب احوازی با ستم و تبعیض روبرو هستند، مهمترین آنها مسائل حقوق بشر در الاحواز اشغالى شامل تعداد زیادی از اعدامها پس از گرفتن اعترافهای اجباری دروغ و جنایات دروغین بدون دادرسی عادلانه بوده و هست…

2021/02/5
فعال حقوق بشر احوازى حسین بوعذار
مرکز حقوق بشر احوازی
http://acfh.info/en/?p=3846

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل