الاحوازويديوها

غارت اموال شرکت نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی

همزمان با اخبار غیر رسمی دال بر خلع ید بخش خصوصی، غارت انبار شکر قوماط( سبع اتلال) احواز اشغالی توسط باند اسدبیگی-بخش خصوصی، به طرزی بی سابقه و با عجله بسیار در حال انجام است.
و کارگران زحمتکش مظلوم ورنجدیده این شرکت وقتی برای مطالعه حقوق ومزایا عقب افتاده دست به اعتصاب و اعتراض میزنند توسط نیروهای امنیتی نظام اشغالگر ایران به شدت سرکوب بازداشت و مورد شکنجه قرار میگیرند
آیا مسئولین به اصطلاح قضایی نظام اشغالگر ایران که یک فیلم از ده ها فیلم و تصاویر توسط کارگران زحمتکش مظلوم ورنجدیده قوماط( سبع اتلال) احواز اشغالی بیرون می فرستند را میبینند؟

تصاویر گویای همه چیز است


سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
05/02/2021


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا