تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / مرگ و مصدومیت ۱۰ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار در جغرافیای جعلی موسوم به ایران

مرگ و مصدومیت ۱۰ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار در جغرافیای جعلی موسوم به ایران

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۰ کارگر در کاشان و اصفهان فلات مرکزی جغرافیای جعلی موسوم به ایران و زاهدان پایتخت بلوچستان اشغالی دچار حادثه شدند.

طی این حوادث ۸ کارگر دچار مصدومیت شده و ۲ کارگر دیگر جان خود را از دست دادند.

جغرافیای جعلی موسوم به ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

 


سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
04/02/2021

 


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This