Home / جغرافياي ايران جعلي / آزمایش سلاح هسته‌ای در کردستان تحت اشغال ایران؟

آزمایش سلاح هسته‌ای در کردستان تحت اشغال ایران؟

توییت «مؤسسه تحقیقات اتمی برای صلح» در ارتباط با کشف آثار مواد رادیواکتیو در سایتهای رژیم اشغالگر ایران

«مؤسسه تحقیقات اتمی برای صلح» در توئیتی درباره آثار مواد رادیواکتیو در سایتهای رژیم روز ۱۸بهمن نوشت: «دو سایتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاییز گذشته از آنها بازدید کرد، سایتهای مریوان(در کردستان اشغالی)، یکی از مهمترین سایتهای پیشین آزمایش سلاح هسته‌ایی و سایت تهران، یک کارخانه مخفی آزمایشی تبدیل اورانیوم می‌باشند».

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This