تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / احواز اشغالی، بندر معشور

احواز اشغالی، بندر معشور

تجمع اعتراضی نیروهای پیمانکار شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی معشور مقابل حراست شهرک بعثت در اعتراض به وضعیت شغلی

شنبه ۱۸ بهمن ٩٩

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This