الاحوازجغرافياي ايران جعليجهانملل تحت ستم

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” خواستار توقف اعدام و آزادی بدون قید و شرط ۸ زندانی بلوچ و عرب و ۳۸ نفر از بازداشت شدگان کُرد میباشد

در یک و دو ماه گذشته فشارها، بازداشتها و اعدام زندانیان سیاسی ملل تحت ستم “ایران” توسط رژیم اشغالگر “ایران” شدت بیشتری بخود گرفته است. سازمان عفو بین الملل در طی بیانیه ای خواستار توقف اعدام ۸ زندانی بلوچ و عرب شده است. کمیسار حقوق بشر هم در زمینه موج اعدامها در بلوچستان و الاحواز ابراز نگرانی شدید کرده است. خشونت بی جد و حصر رژیم دیکتاتوری “ایران” بر ملل تحت ستم چنان شدت گرفته است که میتوان انعکاس اعتراض به این اعدام ها را در رسانه های عمومی بوضوح دید.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ادامه سرکوب، بازداشت های خودسرانه و اعدام ها توسط رژیم اشغالگر “ایران” را نشان ضعف و درماندگی رژیم میداند و قدر مسلم پیامدهای سیاسی و مخالفتهای شدید بیشتر مردم را بهمراه خواهد داشت. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام و سرکوب و بازداشت های خودسرانه در الاحواز، بلوچستان، آذربایجان جنوبی و ترکمستان جنوبی، کردستان و در سراسر “ایران” را بشدت محکوم مینماید. آزادی و عدالت اجتماعی از بنیان های حقوق بشری هستند و همه موظف به پاسداری از آن میباشند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت از افزایش خشونت رژیم دیکتاتوری و اجرای اعدام های روزافزون در مناطق ملی واشغال شده ابراز نگرانی عمیق میکند. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت خواستار توقف اعدام و آزادی بدون قید و شرط ۸ زندانی بلوچ و عرب و ۳۸ نفر از بازداشت شدگان کُرد میباشد
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت یک بار دیگر بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی در محدوده جغرافیای سیاسی “ایران” تاکید میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
7/2-2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا