الاحوازويديوهاگزارش ها

گزارش آلمان در مورد احواز اشغالی

گزارش آلمانی به تاریخ اشغال الاحواز در سال 1925 اشاره دارد و میزان این سیاست های اشغالگرانه فاشیستی و ارتکاب انواع جنایاتهای شنیع علیه ملت عرب احواز اشغالی و جلوگیری از شهروندان عرب از حقوق قانونی خود مانند تحصیل به زبان مادری که زبان عربی است و اجرای سیاست های اسکان و بکارگیری غیربومیان در شرکتها وادارات ، اخراج جوانان عرب از شرکتها وادارات ، اعمال تبعیض نژادی ، اعدام ،آوارگی مردم و تخریب وحشیانه خانه های مسکونی مردم عرب احواز اشغالی وده ها جنایت دیگر

95 سال اشغال الاحواز توسط رژیم اشغالگر واستبدادی پهلوی و رژیم آخوندها که ادامه دهنده همان سیاست رژیم پهلوی است محو کردن یک کشور عربی در منطقه خاورمیانه.

و در سالگرد قیام باشکوه در آوریل 2005 که خشم ملت عرب در الاحواز اشغالی را پس از بیرون درز شدن سند محمد علی ابطحی معاون محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق رژیم اشغالگر ایران، و این از دلایل قیام ملت عرب احواز اشغالی بود

سندی برای پاکسازی قومی و نژادی اجرای سیاست های فاشیستی برای کوچ اجباری وتبعید بیش از یک میلیون وپانصدهزار نفر ازملت عرب احواز اشغالی از سرزمین آبا واجدادی خود مانند روشنفکران و دارای تحصیلات عالیه به مناطق فارس نشین در فلات مرکزی جغرافیای سیاسی موسوم به ایران وجایگزین کردن فارسها با هدف تغییر بافت جمعیتی به نفع غیر بومیان در احواز اشغالی

اما درز این سند و سایر سیاست های رژیم اشغالگر ایران با آتشفشانی از خشم ملت عرب احواز اشغالی روبرو شدند ، تا اینکه در برابر آن سیاست های جنایتکارانه قیام کردند و یک قیام شکوهمند همه گیر مردمی را در احواز اشغالی جاودانه را رغم زدند تا به عنوان نمادی از مبارزه ملت عرب احواز اشغالی شناخته شود. عزم برای رسیدن به آزادی و آزادسازی وطن اشغال شده از چنگال رژیم اشغالگر ونژادپرست ایران
قیامی که ادامه انقلاب ها ، وخیزش ها و مبارزات ده ها ساله ملت عرب احواز اشغالی تا رسیدن به نسل های آینده است که برای رسیدن به آزادی وحقوق خود همچنان به مبارزه ادامه داده اند ومیدهند


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
09/02/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا