تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سر تیتر وقایع کارگری در ۲۴ ساعت گذشته سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز (شغل)

سر تیتر وقایع کارگری در ۲۴ ساعت گذشته سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز (شغل)

اخراج ۲۵ کارگر شهر معشور احواز اشغالی توسط شرکت تهران جنوب


کارگران کارد به استخوان رسیده در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران


معوقات مزدی زحمتکشان شرکت هپکو


زحمتکشان در سال ۱۴۰۰ افزایش دستمزد نخواهند داشت


طرح خرید خدمات آموزشی ۳۷۵ معلم درخرراسان جنوبی فلات مرکزی جغرافیای سیاسی موسوم به ایران در مقاطع ابتدایی و روستایی مشغول اند که اوضاع حقوقی مناسبی ندارد


اعتصاب زحمتکشان راه آهن لرستان فلات جغرافیای ایران جعلی


اعتصاب گسترده در اعتراض به اخراج کارگر و پرسنل عرب احواز اشغالی توسط شرکت تهران جنوب


اعتراض زحمتکشان فضای سبز شهرداری شهر العمیدیه احواز اشغالی نسبت به چندین ماه حقوق معوقه خود


تجمع اعتراضی آبداران روستایی شهر ایذج احواز اشغالی


اعتصاب جمعی از دستفروشان خیابان فردوسی سنندج پایتخت کردستان اشغالی


دومین هفته متوالی تحصن کارکنان بدون بیمه شهرداری تبریز پایتخت آذربایجان جنوبی اشغالی


امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
13/02/2021


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This