تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی آبداران روستایی شهر ایذج احواز اشغالی

تجمع اعتراضی آبداران روستایی شهر ایذج احواز اشغالی

آبداران شهر ایذج احواز اشغالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران( فرمانداری) و اداره آب و فاضلاب شهر ایذج احواز اشغالی تجمع اعتراضی برپا کردند.

 

امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
13/02/2021


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This