تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراض زحمتکشان فضای سبز شهرداری شهر العمیدیه احواز اشغالی نسبت به چندین ماه حقوق معوقه خود ادامه دارد.

اعتراض زحمتکشان فضای سبز شهرداری شهر العمیدیه احواز اشغالی نسبت به چندین ماه حقوق معوقه خود ادامه دارد.

یکی از پیمانکاران فضای سبز شهرداری شهر العمیدیه احواز اشغالی، حدود ۳ سال قبل بخشی از مطالبات مزدی ۵۰ زحمتکشان فضای سبز شهرداری این شهر را پرداخت نکرده است.

 

به گفته زحمتکشان معترض فضای سبز شهرداری شهر العمیدیه احواز اشغالی ، از اول بهمن ماه سال ۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ که زیر نظر یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان زحمتکش فضای سبز مشغول به کار بوده‌اند، اما با پایان قرارداد خود با این پیمانکار، تاکنون نتوانسته‌اند مطالبات مزدی خود را از وی دریافت نمایند.

 

سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
13/02/2021


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This