تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / شعار مرگ بر روحانی

شعار مرگ بر روحانی

روزنامهٔ حکومتی وابسته به ایران اشغالگر مستقل نوشت: شعار (مرگ بر روحانی) که داده شد یک اعلام موضع جدی و رسمی براندازانه بود. چنین شعاری ذهن را متوجه امری ورای شخص حسن روحانی می‌کند.

این شعارهای گسترده (علیه روحانی) در روز ۲۲بهمن، بخواهیم یا نخواهیم در مسیر براندازی یا اعلام موضع براندازانه است. باید نگاه امنیتی به این اتفاق شود.
دردکشان، کارشناس حکومتی گفت: خامنه‌ای هم در برابر اهانت به روحانی موضع گرفته بود و این جریان (با شعار مرگ بر روحانی) می‌خواست به خامنه‌ای نیز بگوید که ما از تو هم عبور کردیم! دیگر چه می‌ماند برای این نظام؟

وی هم‌چنین گفت: (شعار مرگ بر روحانی) برگ برنده در دست جریان برانداز است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This