تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / عدم ورود دارو یعنی کشتار سیستماتیک مردم

عدم ورود دارو یعنی کشتار سیستماتیک مردم

‘دارو وارد کنید، تحریم ها را بهانە نکنید،’ مقامات فاسد ایران اشغالگر دروغ می‌گویند.
غذا، دارو و کمکهای بشر دوستانە بهیچوجه مشمول تحریم‌ها نیستند.

جمعی از بیماران SMA و خانواده‌هایشان در اعتراض به عدم واردات دارو از صبح امروز مقابل وزارت بهداشت ایران اشغالگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This