Home / گزارش ها / الاحواز / سجاد شکری در زندان خودکشی کرد

سجاد شکری در زندان خودکشی کرد

به گزارش “کمپین دفاع از سبع اتلال و اعتراضات کارگری” دیروز و پس از به تایید رسیدن خبر قتل بهنام محجوبی ، “سجاد شکری” زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین اقدام به خودکشی کرده و اکنون در بهداری زندان نگهداری میشود و زندانی دیگری به نام “فرزین رضایی” نیز سرش را به شیشه کوبیده است. همچنین گروهی از زندانیان این بند در محوطه عمومی بند تجمع کرده و شعارهایی را سر دادند.

بنا بر یکی از منابع آگاه، پس از این اتفاقات گارد زندان به قصد سرکوب و کنترل اوضاع وارد بند هشت شد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This