تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / جوانان بلوچ پادگان سپاە تروریستی پاسداران را محاصرە کردەاند

جوانان بلوچ پادگان سپاە تروریستی پاسداران را محاصرە کردەاند

گزارش از سراوان!

جوانان بلوچ پادگان سپاە تروریستی پاسداران را محاصرە کردەاند. ھم اکنون مزدوران خامنەای بزدل با شلیک گاز اشک آور و شلیک ھوایی مأیوسانه میکوشند ملت خشمگین بلوچ را متفرق کنند.

جوانان بلوچ خواستار مجازات میدانی قاتلان ٣٧ جوان سوخت بر ھستند. سپاە آدمکشان پاسداران از پاسخگویی سرباز زدە و می کوشند مردم را ناچار بە عقب نشینی کنند.

توصیه‌های هوشیاری:

١- بدون ماسک و یا پوشاندن صورت وارد میدان نشوید.
٢- تلفن همراه خود را بر روی مد پرواز بگذارید.
٣- از تمامی حوادث فیلمبرداری کنید.
۴- افراد مشکوک و غیر هماهنگ با مردم را دستگیر و تفتیش کرده و در صورت یافتن موارد غیرمعمول تلفن همراه را از آنها بگیرید.
۵- احتمالا از برخی مولوی های مزدور برای پایان دادن به اعتراض استفاده کنند، اجازه ندهید خون ٣٧ جوان کاسبکار و بی گناه پایمال شود.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This