دیدگاه‌ها

ظلم و ستم خامنه اى ديكتاتور

نارضايتى های اقتصادی به صورت سیستماتیک در رژیم آخوندی حاکم بر جغرافیای سیاسی موسوم به ایران جعلی بر علیه ملل غیر فارس تحت اشغال مظلوم بی پناه این جغرافیا شرایط اداره ی زندگی را بسیار دشوار کرده است و اکثریت این ملتهای تحت اشغال فقیر زده را وادار کرده برای اداری حیاط خود به شغل های خطر ناک از قبیله سوخت بری ،کوله بری تن بدهند تا به این وسیله درامد ناچیز آنها برای سیر کردن شکم خود و خانواده های خویش لغمه نان شرافت مندانه و حلال تن به این کار بدهند.

اما رژیم آخوندی با بی شرمی اجازه نمیدهند که این زحمتکشان مظلوم لغمه نان برای خود و خانوادشان به دست بیاورند و آنان را قچاقچی مینامد و به گلوله می بندد در صورتی که سپاه ترورستی پاستاران خود بزرگترین قچاقچی و مافیای جهان است.

ما تا به امروز شاهد مرگ و نقض عضو هزاران سوخت بر بلوچی و کولبر کردستانی و زندانی جوانان احوازی هستیم که متاسفانه صدای آنها را کسی نمیشنود امروز ملت شیر دل بلوچستان به خیابان آمدنند تا بگویند مظلوم هستند و هیچ کس صدای آنها را نمیشنود زیرا عزادار کشته شدن هم وطن خود توسط مزدوران خامنه ای دیکتاتور سپاه تروریستی هستند من وظیفه وطنی احوازی خود دانستم تا یکی از هزاران صدای مظلوم این جغرافیای موسوم به ایران جعلی که به دست آخوندها اشغال شده باشم.
به امید آزادی


کاظم میاحی


‏http://WWW.ALAHWAZ.COM

‏https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا