تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / کارگزارن نظام اشغالگر ایران در سراوان به دست و پا افتاد!

کارگزارن نظام اشغالگر ایران در سراوان به دست و پا افتاد!

نظام فاسد اشغالگر ایران که از خیزش استوار ملت بلوچ سراوان در برابر جنایات خود به هراس افتاده، «ملک فاضلی»، نماینده مجلس و نوکر خودفروخته خود در منطقه را به میدان فرستاد تا از ملت بلوچ بخواهد «آرامش» پیشه کنند و واکنشی در برابر جنایت نشان ندهند تا او با «قالیباف» و معاون حسن روحانی و فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران صحبت کند و از آنها خواهش کند که دیگر ملت بلوچ را قتل عام نکنند!

بی گمان، هدف ایران اشغالگر از جلو فرستادن «ملک فاضلی» فرستادن ملت به تنگ آمده به خانه ها و فرصت دادن به جنایتکاران رژیم برای جایگیری دوباره در شهر و دستگیری گسترده ملت ستمدیده بلوچ و برپا کردن بساط زندان و شکنجه و مصاحبه های زوری و اعدام های دسته جمعی است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This