تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / جو ملتهب در بلوچستان اشغالی

جو ملتهب در بلوچستان اشغالی

گسترش قیام مردم بلوچ:
مردم سراسر جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران در ساعت ۶ بعد از ظهر امروز برای حمایت از بلوچستان مظلوم از خانه خارج میشویم!
جوانان کورین سرجنگل، با ورود به پایگاه خودروی سپاه تروریستی پاسداران را به آتش کشیدند

فضای شهرهای بلوچستان اشغالی به شدت ملتهب و اعتراضات در حال گسترش است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This