تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ‎ایجاد اختلال شدید در اینترنت سراسر جغرافیای سیاسی موسوم به ایران

‎ایجاد اختلال شدید در اینترنت سراسر جغرافیای سیاسی موسوم به ایران

ایجاد اختلال شدید در اینترنت سراسر جغرافیای سیاسی موسوم به ایران از بیم گسترش اعتراضات بلوچستان بە سراسر این جغرافیا !

‎کاظم میاحی


‎نت بلاکس نهاد مدنی ناظر بر ترافیک جهانی اینترنت از اختلال شدید اینترنت در ایران جعلی گزارش میدهد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

‏http://WWW.ALAHWAZ.COM

‏https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This