نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

احواز اشغالی، بندر معشور

امروز شنبه ۹ اسفند ۹۹ تعدادی از کارگران شهرداری بندر معشور مقابل فرماندارنظامی این شهر دست به تجمع زدند.

این کارگران به طرح طبقه‌بندی مشاغل که به عامل رشوه و فساد و تبعیض تبدیل شده، معترض هستند و می‌گویند: طرح طبقه‌بندی اجرا شده مطلوب ما نیست و خواهان اجرای کامل و قانونی آن هستیم.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل