الاحوازجهانملل تحت ستم

تجمع اعتراضی مردم منطقه شائور شهر سوس احواز اشغالی

جمع اعتراضی مردم منطقه شائور شهر سوس احواز اشغالی برای آلودگی زیست محیطی ناشی از فعالیت کوره آجر در منطقه

مردم منطقه شاوور شهر سوس احواز اشغالی در اعتراض به آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت کوره آجر در منطقه تجمع کردند.


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
28/02/2021

https://t.me/adpffarsi
http://WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا