Home / گزارش ها / الاحواز / اقدام به تخریب خانه و فوت یک زن

اقدام به تخریب خانه و فوت یک زن

در شهرستان لوداب بویراحمد، شهرداری با اقدام به تخریب منزل یک زن تنها، باعث فوت آن زن شد. این زن برای جلوگیری از عدم تخریب خانه‌اش توسط مزدوران شهرداری خود را جلو لودر انداخت. ناگهان بر اثر فشار روحی سکته کرده و در نهایت فوت شد.
مسئول شهرداری فریاد میزند: «بذار بمیره.
بعد به فردی که داره فیلم میگیره میگه
شرف نداری اگه نذاریش توی بی.بی.سی!»

این را در نظر بگیرید با برجها و کاخهایی که آخوندهای غارتگر و فرماندهان تروریست سپاه و حکومتی ها و فرزندانشان با پول مردم و در زمین عصبی می سازند و کسی اعتراض هم نمیکند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply