ب: ملل تحت ستمدیدگاه‌هاملل تحت ستم

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از تظاهرات اعتراضی ملت عرب الاحواز پشتیبانی می کند.

علارغم سرکوبهای رژیم اشغالگر فارس و پادگانیزه کردن شهرها برای چندمین روز متوالی است که ملت غیور الاحواز به تظاهرات اعتراضی بر علیه رژیم اشغالگران ایران در خیابانخای الاحواز ادامه می دهد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” با ستایش از فرزندان قهرمان ملت عرب الاحواز حمایت کامل خود را از این تظاهرات اعلام کرده و دیگر ملل تحت اشغال ايران را نیزبه تظاهرات دعوت میکند. اعتراض ملت عرب الاحواز همانا اعتراض ملت تورک آزربایجان جنوبی ، تورکمن، بلوچ ، کرد و لر و دیگر ملل در بند بوده و باید از این اعتراضات حمایت و با آن همگام شویم .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” ازمنسوبین به دیگر ملل که به هر نحوی از انحا ساکن الا حواز هستند مَى خواهد به این اعتراضات پيوسته ودر يك سنگر عليه دشمن اشغالگر فارس با ملت عرب احوازباشند .ما از نظامیان منسوب به ملل تحت اشغال ایران می خواهد که با سر پیچی از اشغالگران به صفوف ملت به پیونند.واز تظاهر كنندگان حمايت نمايند .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” با درود بر روان پاک شهدای الاحواز خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان بوده برای مجروحین ارزوی شفای عاجل دارد.
سرنگون باد دولت اشغالگر فارس ايران
پيروز باد مبارزات استقلال طلبانه ملل تحت اشغال ايران
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” 30 مارس 2018

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا