Home / گزارش ها / الاحواز / اطلاعية سازمان ملی دفاع از زحمتکشان احواز (سا زمان کار) بمناسبت روز جهاني كارگر

اطلاعية سازمان ملی دفاع از زحمتکشان احواز (سا زمان کار) بمناسبت روز جهاني كارگر

بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، اين روز بين المللي را به تمامی كارگران و زحمتكشان احواز و ملل تحت ستم و اشغال شده توسط ايران تبريك ميگوييم.

امسال در حالی اين روز بين‌المللي را جشن ميگيريم كه هزاران کارگران اخراجی و ده‌ها هزار كارگر بیکار شده و ده‌ها هزار كارگرى كه برای ماه‌ها منتظر پرداخت دستمزد خويش در سخترين شرایط زندگي بسر ميبرند، كارگرانی از کارخانه‌های تولیدی، ادارجات و دیگر موسسه‌هایی که با تعویق حقوق کارگران اعتصاب و تجمعات اعتراضی عدیدی را مقابل ارگانها و نهادهای وابسته به نظام اشغالگر ایران در چهار سوی جغرافیای احواز اشغالی برپا کردند.

در یک سال گذشته وضعیت كارگران‌ و زحمتکشان احوازی بدلائل طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای بیشتر فقیرتر کردن ملت عرب الاحواز وخیم‌تر شده است.

تعدیل سیستماتیک در کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، ادارات و موسسات وابسته به نظام اشغالگر ایران و جلب ده‌ها هزار كارگر از ديگر سرزمين‌های اشغالی برای فشار بيشتر بر كارگران احواز بخشهای وسیعی از جمعیت جامعه به ویژه اقشار فرودست و زحمتکشان ومزدبگیران را حاشیه‌نشین کرده و آمار فقر و طلاق را افزایش داده است، همچنین خودکشی به دلایل اسفناک اقتصادی در بین‌ جوانان به شکل فجیعی گسترش پیدا کرده است. اغلب جوانان مشغول به دستفروشی و زباله‌گردی هستند. فقر در این حالت منجر به افزایش جرم و استفاده بی‌رویه از مواد مخدر می‌گردد، که بی‌شک این جزئی از سیاست‌های نظام اشغالگر ایران برای هر چه بیشتر زمین‌گیر کردن جوانان در مشکلات می‌باشد.

از دیگر عواملی که در فقر و بدبختی ملت عرب الاحواز می‌توان به آن اشاره کرد، پروژه‌های اتمی و موشكی ‌و سياستهاى توسعه طلبانه و تروریست‌پرور رژيم بوده است. که در نهایت عواقب آن تحریمات هر چه بیشتر از جامعه جهانی و افت شدید ریال نسبت به دلار، که آفت و ضرر آن را قشر ضعیف جامعه متحمل می‌شود.

پیام سازمان ملی دفاع از زحمتکشان احواز به کارگران و زحمتکشان دلیر ملت عرب الاحواز این است که، همیشه یک دست و یک صدا در مقابل ستم و استثمار و اشغالگران چون كوه ايستاده و پا بر جا باشيد، و تظاهرات و تجمعات مسالمت‌آمیز و برنامه‌ریزی شده را در جهت دفاع از حقوق قانونی و شرعی خود برپا کنید. نظام‌ اشغالگر و استثمارگر ايران سست و ضعیف‌تر از قبل شده و توانایی رویارویی با اعتراضات شما را نخواهند داشت. باشد که قدم اول فروپاشی نظام اشغالی و آزادی کشورمان الاحواز از اعتراضات کارگری صورت بگیرد.

سازمان ملی دفاع از زحمتکشان احواز (سازمان کار)

۰۱-۰۵-۲۰۲۱

https://t.me/NODAW

نويسنده: امير احوازي

 

About Admin

Leave a Reply