تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / نامە ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر؛ صادرکنندگان و اجرا کنندگان اعدامهای سال۶۷ از مجازات مصون هستند

نامە ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر؛ صادرکنندگان و اجرا کنندگان اعدامهای سال۶۷ از مجازات مصون هستند

روز سه‌شنبه۱۴ اردیبهشت‌ماه، ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر طی ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، ایجاد تحقیقات بین المللی در خصوص اعدام‌های سال ۶۷ را خواستار شدند.

در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه قریب به ۱۰۰۰ نفر از سران آدمکش حکومت اشغالگر ایران از جمله “سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی ایران اشغالگر” در این اعدام ها دخیل بوده‌اند، آمده است: “مصونیت از مجازات سیستماتیک برای افرادی كه دستور اعدامهای غیرقانونی را صادر كرده و از آنها استفاده میكنند وجود دارد”.

امضا کنندگان این نامه ضمن بیان اینکه مقامات جنایتکار ایرانی در سال ۲۰۱۶ از اجرای این اعدام‌ها که “به دستور رهبر سفاک ایران اشغالگر صورت گرفته است” دفاع کرده و از مخالفان آن به عنوان “تروریست” یاد میکنند، آورده اند: “ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم که با تشکیل یک کمیسیون و تحقیق درباره اعدام‌های فراقانونی گسترده و همچنین سربه نیست کردن افراد در سال ۶۷، به فرهنگ مصونیت در(جغرافیای سیاسی) ایران پایان دهند”.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply