تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / هزار تن محصول واماندە پیازکاران بندرجمبرون احواز اشغالی

هزار تن محصول واماندە پیازکاران بندرجمبرون احواز اشغالی

در حالی کە تولید هر کیلو پیاز مرغوب حدود ٢٠٠٠ تومان هزینە دارد، محصول کشاورزان بندرجمبرون در احواز اشغالی با قیمت ٥٠٠ تومان هم خریداری ندارد.

سازوکارهای اقتصادی ایران اشغالگر در سال‌های اخیر معطوف بە کلاه‌برداری در خصوصی‌سازی، بازار بورس و اوراق بهادار، ایجاد مزارع بیتکوین و کنترل ارز بودە کە این امر کشاورزی را بە سمت ورشکستگی کامل سوق می‌دهد.

واماندن محصولات پیازکاران جمبرون در حالیست کە قیمت فروش محصولاتشان کمتر از قیمت پنج سال قبل است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This