Home / گزارش ها / الاحواز / آتش‌سوزی عمدی در بوشهرین – ميدان برج، ورودی شهر

آتش‌سوزی عمدی در بوشهرین – ميدان برج، ورودی شهر

مردم میگویند آتش سوزی اتفاقی نبوده و هدفمند است. اگر اتفاقی بود سریع ماشینهای آتش نشانی میرفتند خاموشش کنند. این نیزارها را آتش زده‌اند که بعد رژیم اشغالگر توسط شهرداری این زمینها را به افراد غیر بومی واگذار کند که همچنان رژیم اشغالگر سیاست جابه جایی انتقال مردم بومی و آوردن قیر بومی را از مرکز جغرافیای موسوم به ایران را دمبال میکند . این زمین‌ها موقعیت بسیار باارزشی دارند که باید به صاحبان اصلی آنها برید.

رضا هلالات
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This