ب: ملل تحت ستم

جنبش ملی بلوچستان از انتفاضه ملت عرب الاحواز پشتیبانی کامل مینماید

ملت بپاخاسته حق طلب عرب الاحواز برای چندمین روز متوالی دست به انتفاضه گسترده در سراسر شهرها و روستاهای الاحواز زده است. این تظاهرات ها در پی نادیده گرفتن هویت ملت عرب الاحواز توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی نژادپرست ایران آغاز شده و خشم عمومی را برانگیخته است. در گذشته نیز رژیم نژادپرست حاکم اشغالگر ایران توسط رسانه های جمعی و برنامه های تلویزیونی دست به پخش اقدامات توهین آمیز به ملت عرب الاحواز و نیز ملت ترک در آذربایجان جنوبی زده است. ملتهای تحت اشغال و ستم عرب الاحواز و ملت ترک آذربایجان جنوبی دربرابر این سیاستهای نژادپرستانه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داده و در دفاع از هویت ملی شان با قامتی بلند ایستاده اند.

انتفاضه اخیر با رشادت مبارزان ملت عرب الاحواز در حال گسترش است. از اینرو رژیم نژادپرست ایران با اعزام نیرو سرکوبگر بیشتر از دیگر مناطق به شهرهای الاحواز جو رعب و وحشت شدیدی را بوجود آورده است و صدها تن از معترضین را دستگیر کرده است.

جنایات رژیم با گسترش انتفاضه در الاحواز اکنون شکلی بسیار خوفناک اختیار کرده و بصورت یک جنوساید با به آتش زدن آنها نمایان است. سرکوبگران اشغالگر رژیم ایران از اعمال هرگونه وسیله سرکوب ابایی ندارند چنانکه آنها زمانیکه معترضین برای سازماندهی انتفاضه در یک قهوه خانه دور هم جمع میشوند، در ورودی قهوه خانه را از بیرون قفل کرده و با بنزین آنجا را به آتش میکشند. در پی این کشتار عمومی که یادآور سینمای رکس عبادان(آبادان) توسط خمینی است، رژیم این فاجعه را با وقاحت تمام به یک عمل انتقام جویانه شخصی با صاحب قهوه خانه نسبت میدهد.

حال که ملت حق طلبانه عرب الاحواز بشکل انتفاضه برای دستیابی حقوقش و در دفاع از هویت عربی برپاخاسته و با صدایی بلند و با افتخار میگوید ” انا عربی ” ، بر همه انسانهای آزاده بویژه ملت های در بند توسط ایران لازم است تا در صورت امکان بپاخیزند و برعلیه سرکوبگری های رژیم در الاحواز از انتفاضه ملت عرب الاحواز پشتیبانی کنند. ملت مبارز عرب الاحواز را در این انتفاضه نباید تنها گذاشت چرا که با استمرار و استحکام رژیم جمهوری اسلامی ایران پروسه دمکراتیزه شدن در ایران به یک امری غیرمحتمل تبدیل خواهد شد. این بنفع ملت بلوچ است تا ملت عرب الاحواز در انتفاضه پیروز شود و به آزادی برسد، زیرا که مسئله ملت بلوچ با مبارزات آزادیخواه ملتهای دربند بویژه ملت عرب الاحواز در ارتباط تنگاتنگ است.

بلوچستان راجی زرمبش از ملت بلوچ میخواهد تا با انتفاضه ملت عرب الاحواز همراه باشد و از آن پشتیبانی کند و سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در الاحواز را بشدت محکوم نماید.

بلوچستان راجی زرمبش در این لحظات حساس خود را همراه و پشتیبان کامل انتفاضه ملت بپاخاسته عرب الاحواز میداند و از مبارزات برحق هویت طلبانه آنها حمایت کامل میکند. ما همصدا با شما میگوییم ” انا عربی ” و اعمال سرکوب در الاحواز را بشدت محکوم مینماییم.

پیروز باد انتفاضه ملت عرب الاحواز

بلوچستان راجی زرمبش

3 آپریل 2018

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا