نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اصفهان، شورش دامداران

فریاد خشم دامداران اصفهان و هشدار به مسئولین، فراخوان به تجمع هفته بعد – سه‌شنبه ۲۱اردیبهشت
دامداران در تجمع امروز خود در دروازه شیراز جلوی جهاد کشاورزی تهدید کردند که اگر تا اول خرداد مشکل آنها حل نشود، گوسفندهایشان را داخل شهر خواهند آورد.

آنها برای شنبه آینده دوباره فراخوان داده و از همه دامداران خواستند که همراهی کنند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل