Home / جغرافياي ايران جعلي / نمایندە مجلس افغانستان می‌گوید ایران اشغالگر در انفجار مدرسە دخترانە نقش داشتە است

نمایندە مجلس افغانستان می‌گوید ایران اشغالگر در انفجار مدرسە دخترانە نقش داشتە است

شاهپور حسن‌زوی، نمایندە “لوگر” در مجلس افغانستان اعلام کردە رد پای جمهوری (ضد) اسلامی در انفجار اخیر این کشور پیداست.

در جلسە علنی برگزارشدە روز، دوشنبە ١٠ می، اظهار نظر یکی از نمایندگان در مورد ایفای نقش ایران اشغالگر در انفجار خونین اخیر مدرسە دخترانە کابل، بە هرج‌ومرج انجامیدە است.
در پی انفجار اخیر برچی کابل بیش از شصت نفر کە غالبا دانش‌‌آموزان دختر بودند جان باختە و بیش از صد نفر بە شدت مجروح شدەاند. اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانسان فردا سەشنبە را عزای عمومی اعلام کرد.

نمایندە لوگر علاوە بر مطرح کردن دست داشتن ایران اشغالگر در این انفجار، برخی نمایندگان را نیز “جاسوس ایران” خطاب کردە کە همین مسئلە باعث بالا گرفتن تنش‌ها در نشست عمومی افغانستان شدە است.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply