الاحواز

قيام مردم احواز

مركز پيام رساني جبهه ي دمكراتيك  مردمي احواز

 ملت  احواز در تاريخ28/3/2018 در  يك حركت توده اي وتظاهراتي كه طبق شاهدان عيان وبرخي از،سايت هاي مختلف از جمله منابع خبري مربوط به اشغالگران به تظاهرات ملي نامگذاري كردند ملت احواز جهت احيا سالروز اشغال احواز ونيز سالروز قيام  وكشتار ملت احواز در 15/4/2005 با حضوري ملي ويك حركت مردمي شامل نه تنها اين دو روز ننگ در احواز كه دال بر وحشيگري ومخالف قانوني رژيم مركزي تهران چه در زمان حكومت پهلوي وچه اخوندي را محكوم كردند. بلكه با سر دادن شعارهاي ملي ضمن ساختار يك حماسه ي ملي خواستار خروج بدون قيد اشغالگران از سرزمين خود شدند.

منابع خبري مختلف به نقل از، شاهدان عيني در تاريخ فوق الذكر از،حضور توده اي وخروشان ملت احواز در شهر فلاحيه خبردادند كه در پي ان معترضين با سر دادن شعار هاي ملي چون ( احواز النا وما نعطيه)  ( احواز، سرزمين ماست واجازه نخواهيم داد كسي انرا از ما بگيرد)  شعلة قيام را برافراختند وخواستار ملحق، شدن ديگر شهرهاي مختلف احواز به تظاهرات شدند.
در روز29/3/2018همانطور كه منابع خبري وبرخي از، فعالاني مدني ونيز سياسي اعلام كردند ودر فضاي مجازي ومواقع مختلف اجتماعي منتشر كردند

 از پيوستن شهرهاي جديد، چون احواز پايتخت ، بويژه در خيابان شهيد خزعل ،عبادان  خيابان اميري و شهرشيبان خبر دادند. و مردم با سر دادن شعارهايي كاملا ملي چون ( بروح بدم نفديك يا احواز)  اي احواز جان ومالمان فداي تو باد. ( رادونه انذل ما ذلينه)  ( خواستند ما را ذليل وخوار كنند وما اهل ذلت نيستيم)  نه تنها به تظاهرات خود تا ساعاتي از، شب ادامه دادند بلكه با انتشار اطلاعيه اي ضمن حمايت وپشتيباني قيام مردم در، شهر فلاحيه خواستار پيوستن شهرهاي ديگر شدند.
گفتني، است اين تظاهرات كاملا مسالمت اميز وطبق معيارهاي، جهاني برپا شد و ملت احواز تاكيد كرد كه تظاهرات كاملا مسالمت اميز خواهد بود. وهمانطور كه فعالان مدني در، سايت ها وفضاي مجازي اعلام كردند معترضين از نيروهاي امنيتي وبه ويژه نيروهاي وابسته به سپاه درخواست كردند كه نه تنها از معترضين حمايت بلكه عامل خشنوت وخونريزي نباشند چون تظاهركنندگان قصد خشونت ندارند.

در ٣٠/٠٣/٢٠١٨وبا انتشار، بيانه هاي مختلف از، توده ها وجناحهاي مختلف  شهرهاي جديدي چون البسيتين وروستاهاي حومه، كوي عين دو از توابع احواز پايتخت، قنيطرة ( دزفول) و كوت عبدالله كه از سه روز پيش وارد صحنة ي ملي نيز شده بود بطور كستردة به تظاهرات مردمي واحياي سقوط كشور احواز بدست اشغالگران پيوستند.

مردم شهرهاي البسيتين وروستاهاي اطراف وكوت عبدالله، قنيطره، حويز، خورموسي،تلكوره، جمبرون، رامز، الساحل الغربي، در، هشتمين روز تظاهرات توده اي ملت احواز با سر، دادن شعارهاي ملي چون ( يا احواز انسويلك هيله) ( بروح بدم نفديك يا احواز) ( طالعلك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع) (احواز آزاد بايد گردد) ( مرگ بر اشغالگران فارس) ونيز باز افربني تاريخ با احياي شعارهاي تاريخي چون (توپ را، با اراده ي وصلابت خود شكست خواهيم داد)  ( توپ قويتر است يا چماق من)  اشاره هاي، به جنك ملت احواز با انگلستان در اواخر قرن 19  به خيابانها امده وضمن حمايت از  ديگر تظاهركنندگان در شهرهاي مختلف احواز اعلام همبستگي كردند.
همچنين گزارش شده است كه جمع كثيري از فعالان حقوق بشر در احواز از طرفي ونيز فعالان سياسي در داخل بطور مجزا با انتشار بيانه هاي جداگانه خواستار شركت همه جانبه ي توده هاي مختلف ملت احواز در تمام شهر ها وروستاهاي احواز،ازجمله شهرهاي بزرگ چون احواز پايتخت، عبادان، المحمره، تستر، سوس، قنيطره، الخفاجية وديگر، شهرها شدند.

بيش از اين فعلان مدني و ونيز منابع خبري مربوط از زبان برخي از فعالان سياسي اعلام كردند كه اين مبارزان با تاكيد بر شركت همه جانبه ي توده هاي مردمي در تظاهرات اعلام كردند. كه تظاهرات مردم احواز كاملا به هدف احياي سالروز، اشغال احواز و دفاع از هويت ملي است. واينكه صدا وسيماي،اشغالگر اعلام كرد كه تظاهرات مردم احواز در اعتراض با يك برنامه ي تلويزيوني كه از، شبكه دو پخش شد تكذيب وان را بشكل قاطع كاملا نفي كردند.
همچنين اين فعالان سياسي وبرخي ديگر از تظاهر كنتدكان تصاويري كه شيوي برخورد نيروهاي اطلاعات و سپاه پاسداران با مردم منتشر كردند. نشان ميدهد كه وزارت اطلاعات براي متفرق كردن مردم از، سلاحهاي گرم وگاز اشكاور استفاده كرده وبسياري از جوانان را دستگير كردند. همچنين برخي از منابع خبري تاكيد كردند كه نيروهاي امنيتي
بدون در نظر گرفت حضور اقشار مختلف چون زنان وكودكان بطور مستقيم از، سلاح گرم وگازهاي اشك اور استفاده كردند كه منجر به زخمي شدن تعداد زيادي از معترضين شد.
كه سپس اين نيروها با تعقيب تظاهركنندكان بسياري از انها ازجمله بيش از، سه زن رو دستگير كه تاكنون از محل نگهداري انها خبري در دست نيست.

علي سيلا 
مركز اطلاع رساني جبهه ي دمكراتيك مردمي احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا