تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان

تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان

تجمع سراسری بازنشستگان در شهر سوس، واقع در احواز اشغالی در اعترض بە عدم اجرای مادە ٩٦ و ١١١ قانون تامین اجتماعی، (عدم تطابق حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و سبد ھزینە خانوار.)


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This