تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه تجمع اعتراضی زحمتکشان شرکت لوله سازی احواز پایتخت مقابل ساختمان حاکم ونماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (استانداری)

ادامه تجمع اعتراضی زحمتکشان شرکت لوله سازی احواز پایتخت مقابل ساختمان حاکم ونماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (استانداری)

ادامه تجمع اعتراضی زحمتکشان شرکت لوله‌سازی احواز پایتخت مقابل ساختمان حاکم ونماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران(استانداری) خواستار پیگیری مطالبات و بازگشت به کار خود شدند.


سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
17/05/2021

 

https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply