تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / تجمع اعتراضی شرکت مخابرات ارومیه اشغالی

تجمع اعتراضی شرکت مخابرات ارومیه اشغالی

زحمتکشان قراردادی شرکت مخابرات ارومیه اشغالی بە عدم دریافت حقوق و مطالبات معوقە و عدم امنیت شغلی در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.


امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
17/05/2021


https://t.me/NODAW

About Admin

Leave a Reply

Share This