ملل تحت ستم

تجمع اعتراضی شرکت مخابرات ارومیه اشغالی

زحمتکشان قراردادی شرکت مخابرات ارومیه اشغالی بە عدم دریافت حقوق و مطالبات معوقە و عدم امنیت شغلی در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.


امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
17/05/2021


https://t.me/NODAW

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا