تازه ترین خبرها
Home / دیدگاه‌ها / (( ماشين ترور آخوندها در گذرگاه تاريخ ))

(( ماشين ترور آخوندها در گذرگاه تاريخ ))

سيد على طباطبايى

حقيقت رژيم آخوندى براى تمام ملت هاى تحت اشغال آنها، كاملا بر ملاشده و چهره ى واقعى شعارسرايى ها و دروغپردازى ها، به ته خط رسيده است تا جايى كه ملت ها براى احقاق حقوق حقه خود صدها قيام ترتيب داده اند تا بتوانند خود را از چنگال ترور و دشمنى نظام آخوندى رها سازند و آينده خود و فرزندان خويش را بيش از پيش تباه نسازند و خود را به قافله استقلال و آزادى برسانند.
اكنون كه نظام آخوندى در بحبوحه انتخابات رياست جمهورى است و براى اين منظور با تأسى از تمام وسايل ارتباط جمعى به تبليغات گسترده اى
در جغرافياى ايران پرداخته و از انجام هر گونه اقدام كه به مشاركت مردم و ملت هاى اشغالى در انتخابات رياست جمهورى بيانجامد، دريغ ننموده و خود را به آب و آتش زده است و از همه افراد خودى از خواص و عوام خواسته است تا با پروپاگاندى تبليغاتى و به قول سياسيون داغ كردن تنور انتخابات، فضاى سردتر از يخ انتخابات را داغ نمايند و نسخه اى براى مريدان خود پيچيده كه براى خدمت به هدف حياتى نظام آخوندى كه همان بقاى نظام است، دست به هر اقدام بزنند و حتى اگر شده به افشاكردن اسرار و عملكردهاى سوخته يکديگر بپردازند و همديگر را متهم نمايند تا چهره ى شيطانى نظام آخوندى لطمه اى نبيند و مسوليت فلاكت، بدبختى و تورم افسارگسيخته و اعدام هاى بى حد و حصر در جغرافياى ايران را محصول بى تدبيرى افرادى نشان دهند كه تاريخ انقضاى آن ها براى نظام آخوندى تمام شده باشد.
مريدان نظام طورى صحبت مى كنند و جورى اين اتهام زنى ها را جلوه مى دهند كه انگار از اينهمه جنايات اطلاعى ندارند و عجيب است موقع انتخابات كه مى شود دروغ ها و تهمت پردازى ها در زمان انتخابات كشف مى شود و همانند گرگوهاى زخمى با هم برخورد مى كنند اما حقيقت در پشت اين سناريوهاى تكرارى نهفته است و آن اين است كه مسؤل اصلى اينهمه فقر و فلاكت در جامعه، شخص خود خامنه اى و بيت و مريدان اوست كه تمام اين افراد ضد مردمى را دور خود جمع نموده و از انجلم هر جنايتى فروگذار نيستند.
چرا ملت هاى اشغالى، بايد هر روز شاهد اختلاس هاى كلان مالى، دزدى و فساد اقتصادى باشند. چون در نظام آخوندى، تاراج ثروت هاى مردم و مصادره اموال جامعه در راستاى بقاى نظام، امرى حل شده است و كسى حق كوچكترين انتقاد يا اعتراض را ندارد چون به بدترين شكل ممكن با او برخورد مى شود.
محاكمه دادگاهها در نظام آخوندى در زمينه شعار مبارزه با فساد، بيشتر به يك نمايش نامه مضحك شبيه است تا يك محاكمه واقعى. آخوندها با اين سناريوها در خلوت خود به ريش ملت ها مى خندند كه چگونه با گماشتن افراد خودى در لباس قاضى و دادستان و وكيل و ..، دادگاهى ترتيب داده اند كه هيچ حاصلى جز سر مردم شيره ماليدن ندارد.
در نظام ديكتاتور آخوندى، اگر كسى بخواهد بعنوان سرايدار در يك اداره استخدام شود آنقدر سخت گيرى مى نمايند و چندين استعلام از او و خانواده اش گرفته مى شود تا استخدام گردد تا به قول خودشان، او را متعهد سازند.
پس چگونه است وقتى پاى مصالح و منافع ملت ها مى رسد و ميلياردها ميليارد اختلاس و دزدى از جيب ملت ها مى شود نظام از مسببان واقعى اين جنايت ها، كاملا بى خبر بوده و انگشت اتهام را به سمت عده اى از افراد متوجه مى سازد كه با برنامه ريزى و هماهنگى خود نظام به دادگاهها فرستاده شده اند.
اين سناريوها و صدها سناريوى مشابه ديگر براى توجيه اقدامات تروريستى نظام آخوندى ديگر كار به جايى نمى برد و ملت ها حقيقت اين نظام و افراد حاكم را درك كرده اند.
تمام تلاش نظام براى اين است كه شايد ملت ها مانند روزهاى اول حكومت آخوندى فريب خورند و با مشاركت ملت ها در انتخابات، مهر تاييدى نو بر سياست هاى ننگين و تروريستى خامنه اى و تيم خونخوار او زده شود تا به بقاى حكومت آخوندى منجر شود.
كارنامه سياه نظام آخوندى از همان روزهاى اول كه حكومت را با شعار خون و خونخواهى آنهم بنام شريعت مقدس محمدى (ص ) و ائمه معصومين (ع ) كه برئ از آخوندها هستند به دست گرفتند، هزاران هزار انسان بيگناه و بى دفاع را به صلابه كشيدند و اين مكتب فكرى منحرف خود را در منطقه خاورميانه به بهانه ى مبارزه با غير شيعه و گسترش تشيع در منطقه، بسط دادند و خون هاى زيادى را ريختند و تمام اموال متعلق به ملت هاى تحت اشغال خود را صرف عمليات تروريستى خود نمودند و با تشكيل گروهك هاى تروريستى در كشورهاى همسايه، از آن ها براى كشتار حداكثرى مردم و توسعه سلطه باطل شان استفاده نمودند.
نظام آخوندى با وقاحت تمام انقلاب سال ۵۷ ( ١٩٧٩ ميلادى ) ملت ها را با كشتار بيرحمانه فرزندان همين ملت هاى اشغالى دزديدند و آن را به نام خود مصادره نمودند.
روشن نمودن آتش جنگ تحميلى عليه كشور همسايه عراق بنام دفاع مقدس و دفاع از وطن، كه در واقع دفاع از ارزش هاى منحط آخوندى بود در همان روزهاى نخستين توانستند به حكومت دارى خود ادامه دهند و بعد از چهل سال سياست هاى تروريستى، ماشين نسل كشى و آدمكشى آخوندها همچنان ادامه داشته باشد.
زبان نرم رسانه اى براى فريب مردم و جريحه دار كردن احساسات مردمى فقط در جهت به خدمت گرفتن اراده ى ملت ها براى اهداف اين مافياى خون آشام است.
اين نظام بر اين اعتقاد است كه ملت ها وامدار او هستند و چون خودشان را نماينده ى تام الاختيار خداوند بر زمين مى دانند، بقاى خود را حتى از حق زندگى عادى مردم و ملت ها، ضرورى تر مى داند و حاضرند براى رسيدن به هدف بقاى نظام، از انجام هرگونه جنايت، سر از پا نمى شناسند.
اكنون تكليف چيست؟ و چگونه مى توان با سياست هاى تروريستى اين مافياى خطرناك مبارزه نمود و به حق استقلال و استقلال طلبى رسيد؟
نظام آخوندى كه از خون فرزندان همين ملت ها براى خود برج و بارو ساخته اند و به نام خدا و به نام دين با جان و مال مردم تجارت كردند و خود را برتر از هر مخلوقى روى زمين مى دانند. تا جايى كه اين فرقه خود را مقدس پنداشته و مردم را به تقدس گرايى آخوندى سوق دادند چون خود را محق مى دانند و خود را مستحق تر از هر كس ديگرى به زندگى مردم مى دانند.
آيا وقت آن فرا نرسيده است تا اين مافيا و اين برج و باروهايى كه با مكيدن خون همين مردم ساده و بى دفاع بنا شده اند براى هميشه به قبرستان ابدى آخوندها تبديل گردد و ملت ها، طومار اين فرقه ى ضد بشرى را در هم بپيچند و به زباله دان تاريخ بيندازند.
اين مقاله پيام واضح و آشكار ملت ها به نظام آخوندى است كه ما ملت ها نه فقط در انتخابات ( انتصابات ) شما شركت نخواهيم كرد بلكه تا افشاى كامل سياست هاى تروريستى تان از پاى نخواهيم نشست و چشمان هميشه بيدار مبارزان بر حق ملت ها، تا احقاق كامل استقلال و آزادى از چنگال ظلم و ستم تان، آرام نخواهد نشست.

زنده باد آزادى
زنده باد شهيدان بر حق احواز
زنده باد احواز و زنده باد مبارزان احوازى

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

 

About Admin

Leave a Reply

Share This