Home / گزارش ها / الاحواز / درآمدزایی برخی از آزمایشگاه‌ها از فروش جواب منفی تست کرونا

درآمدزایی برخی از آزمایشگاه‌ها از فروش جواب منفی تست کرونا

آزمایشگاه‌های تشخیص طبی تحت نظارت نظام بهداشت و درمان ایران اشغالگر در برابر دریافت وجە، بنا بە نوع درخواست مراجعین، برگە جواب‌های مثبت و منفی ارائە می‌دهند.

طی ماه‌های اخیر برخی از صفحات در شبکەهای اجتماعی بە ویژە اینستاگرام، تبلیغاتی مبنی بر فروش برگە جواب تست کرونا منتشر می‌کردند.
با فشار افکار عمومی، فروش این برگەها از سوی مقامات نظام بهداشت و درمان تایید شد.

سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ایران اشغالگر در نشستی خبری اعتراف کرد: مهمترین شکایتی که از این مجموعه مطرح شده از طرف خود مسئولان فنی آزمایشگاه‌ها بوده، مبنی بر اینکه برخی از کارکنان آنها جواب تست منفی فروخته‌اند و این کارکنان را اخراج کرده‌اند.

کاربران شبکەهای اجتماعی چنین تقاضاهایی را بە دلایلی همچون دریافت مبالغ بالا در مقابل انجام تست کرونا و نیز تعلل در تست‌گیری و ارائە جواب‌ها در آزمایشگاه‌ها مرتبط می‌دانند.
طبق دستور مصوب وزارت بهداشت، هزینە آزمایش تست کرونا در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان و در بخش خصوصی ۳۵۰ هزار تومان تعیین شدە است.

این در حالی است که تست کرونا در اکثر کشورهای دنیا رایگان است.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply